Usługi zarządzania i administrowania nieruchomościami – Chyła Barbara, Żyrardów, woj. mazowieckie

Nazywam się Barbara Chyła i oferuję Państwu usługi zarządzania i administrowania nieruchomościami mieszkaniowymi. Posiadam wieloletnie doświadczenie w tym zawodzie, umiejętności praktyczne oraz wiedzę, co potwierdza wydana w 2000 roku przez Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast licencja zarządcy nieruchomości (nr1077). Siedziba firmy znajduje się w Żyrardowie, w województwie mazowieckim. W zakres świadczonych przez moją firmę usług wchodzą:

wypunktowanie 1 obsługa administracyjna,

wypunktowanie 2 obsługa techniczna,

wypunktowanie 3 obsługa księgowo-bankowa.

W każdej z tych grup usług gwarantujemy profesjonalizm, staranność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki. Posiadamy wysokie umiejętności niezbędne do sprawnej obsługi wspólnot mieszkaniowych oraz innych obsługiwanych nieruchomości.

Kompletna oferta naszej firmy obejmuje zakres czynności wskazany w Ustawie o własności lokali m.in. reprezentację wspólnot przed organami administracji samorządowej, przygotowywanie i zwoływanie zebrań sprawozdawczych oraz zlecanie przeprowadzania kontroli technicznych, a także przeglądów nieruchomości. Oprócz tego nasi pracownicy zapewniają zlecanie wykonywanie bieżących napraw oraz prac konserwacyjnych łącznie z kontrolą ich wykonania, prowadzą książki obiektu budowlanego.

Gwarantujemy sprawne zarządzanie finansami – nadzorujemy sferę rozliczeń z firmami zewnętrznymi, właścicielami lokali dotyczące wpłat zaliczek na poczet utrzymania nieruchomości wspólnej. Ponadto, w ramach ustalonego ze zleceniodawcą zakresu obowiązków, zajmujemy się prowadzeniem sprawozdawczości do US i GUS.

Zgodnie z wymogami prawa, jako zarządca nieruchomości, jestem objęta ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, w całym zakresie wykonywanych działań zawodowych. Zapraszamy do współpracy – pozostajemy do Państwa dyspozycji we wszystkich kwestiach związanych z szeroko pojętym zarządzaniem nieruchomościami.

laptop i dokumenty

Oferta

W zakres świadczonych przez nas usług wchodzą wszystkie czynności, zapewniające bezproblemowe funkcjonowanie wspólnot mieszkaniowych i innych obiektów, m.in. obsługa zebrań, prowadzenie ksiąg rachunkowych, rozliczenia kosztów i realizowanie płatności, zlecanie i nadzór nad kontrolami technicznymi oraz okresowymi przeglądami. Ponadto realizujemy remonty zatwierdzone uchwałą przez ogół właścicieli lokali, nadzorując ich przebieg. Dokonujemy windykacji opłat i podejmujemy się w imieniu zleceniodawców sprawozdawczości do US i GUS.

Wieloletnie doświadczenie

Możemy pochwalić się wieloletnim doświadczeniem oraz wiedzę praktyczną we wszystkich aspektach zarządzania budynkami mieszkaniowymi. Dążymy do zapewnienia Państwu jeszcze lepszych warunków współpracy. Właściciel firmy, Barbara Chyła, kierująca zespołem, posiada najwyższe kompetencje i duże doświadczenie w branży, poświadczone licencją zarządcy nieruchomości (nr1077), co gwarantuje wszystkim klientom zachowanie najwyższych standardów obsługi.

analizowanie dokumentów

Szczegółowa oferta

Oferta firmy obejmuje reprezentację wspólnot przed organami administracji samorządowej, przygotowywanie i zwoływanie zebrań sprawozdawczych, a także zlecanie przeprowadzania kontroli technicznych i przeglądów nieruchomości. Zapewniamy zlecanie bieżących napraw, prac konserwacyjnych, kontrole nad firmami sprzątającymi oraz dostawcami mediów. Zajmujemy się sferą rozliczeń z firmami zewnętrznymi i windykacją należności od właścicieli wpłat zaliczek na utrzymanie części wspólnej, na media oraz fundusz remontowy. Ponadto, w ramach ustalonego ze zleceniodawcą zakresu obowiązków prowadzimy sprawozdawczości do US i GUS.

ikona ludzi

Wykonywanie czynności w ramach zwykłego zarządu

ikona monety

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

ikona lupy

Rozliczenia kosztów prowadzone przejrzyście

ikona młotka sędziowskiego

Płatności realizowane poprzez rachunek bankowy nieruchomości

ikona zegara

Zlecanie bieżącej konserwacji, kontroli technicznych i okresowych przeglądów

ikona zębatek

Realizacja remontów

ikona kalkulatora

Rozliczanie kosztów mediów dostarczonych do lokali dwa razy w roku

ikona zebrania

Obsługa zebrań

ikona młotka sędziowskiego 2

Windykacja należnych wpłat

ikona tarczy

Prowadzenie sprawozdawczości do US i GUS

Napisz do nas i zaoszczędź czas!

Siedziba firmy Chyła Barbara Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami znajduje się w Żyrardowie, w województwie mazowieckim. Wszystkie podmioty – w tym wspólnoty mieszkańców i właścicieli obiektów komercyjnych – zainteresowane efektywnym i sprawnym zarządzaniem swoimi obiektami, zapraszamy do kontaktu mailowego, telefonicznego lub złożenia wizyty w naszym biurze. Chętnie udzielimy wyczerpujących informacji o zakresie naszych usług i omówimy szczegóły ewentualnej współpracy. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – piszcie do nas, a my szybko przygotujemy najlepszą ofertę. To zaoszczędzi wiele czasu!

 

Przejdź do formularza kontaktowego