Zlecanie bieżącej konserwacji, kontroli technicznych i przeglądów okresowych

analiza dokumentów technicznychJako administratorzy nieruchomości, aktywnie dbamy o utrzymanie jej w dobrym stanie. W tym celu prowadzimy ewidencję zgłoszonych usterek i zapewniamy ciągłość wykonania niezbędnych prac konserwatorskich, kontroli technicznych i okresowych przeglądów. Szczegółowy zakres i terminarz tych działań ustalamy ze zleceniodawcą, a wykonane prace każdorazowo odnotowujemy w prowadzonym rejestrze zgłoszeń. Dotyczy to wszystkich instalacji, systemów i urządzeń w obrębie zarządzanej nieruchomości. W przypadku wykrycia usterek i nieprawidłowości w ich działaniu organizujemy naprawy, a następnie egzekwujemy ich terminowe wykonanie.