Usługi w ramach zwykłego zarządu

rozmowa księgowychPojęcie zwykłego zarządu odnosi się do czynności, zapewniających funkcjonowanie nieruchomości wspólnej – czyli wspólnoty mieszkaniowej. Delegowanie ich na firmę zewnętrzną uwalnia zleceniodawcę od wielu problemów związanych z codziennym gospodarowaniem i administracją obiektu.

Zgodnie z przepisami, do zarządu zwykłego zalicza się szereg czynności, mających na celu utrzymanie nieruchomości w stanie nie pogorszonym oraz zarządzanie nią z korzyścią dla całej wspólnoty. W praktyce oznacza to dopełnianie formalności związanych z eksploatacją obiektu/nieruchomości, w tym naliczanie opłat dla właścicieli, konserwację, administrację i szeroko rozumianą ochronę w każdym aspekcie. Nasza firma oferuje Państwu realizację zadań, w celu zapewniania najlepszego z możliwych funkcjonowania Waszej wspólnoty.