Rozliczanie zaliczek na media dwa razy w roku kalendarzowym

księgowe rozliczające kosztyWłaściciele lokali zobowiązani są do uiszczania zaliczek na poczet zużycia mediów w lokalu. Nasza firma wykonuje rozliczenia mediów w obsługiwanych nieruchomościach dwa razy w roku. Rozliczenie mediów obejmuje rozliczenie zaliczek do kosztów według wskazań liczników. Okresem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy.

Koszty wody i jej podgrzania, a także CO, rozliczamy na podstawie wskazań liczników, określających faktyczne zużycie oraz przyjętych we wspólnocie regulaminów rozliczania mediów. Przed rozliczeniem, wysyłamy właścicielom lub najemcom lokali przypomnienia (ogłoszenia) o konieczności podania stanu liczników. Umożliwiamy podawanie stanów liczników telefonicznie bądź on-line.