Obsługa płatności poprzez rachunek bankowy nieruchomości

księgowa rozmawiająca przez telefonKsięgowość wspólnoty mieszkaniowej, w tym obsługę rachunku bankowego nieruchomości, warto powierzyć specjalistom. Dlatego koszty zarządu nieruchomością wspólną, zaliczki oraz rozliczenia z innych tytułów na rzecz wspólnoty mieszkaniowej, powinny być starannie ewidencjonowane. Wynika to z faktu, że wspólnota mieszkaniowa – chociaż nie posiada osobowości prawnej – w relacjach z innymi podmiotami działa podobnie jak przedsiębiorca, stając się tym samym płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8) od uzyskanych dochodów. Musi więc prowadzić odpowiednią dokumentację podatkową. Wymaga to dokonywanie wszystkich rozliczeń przez rachunek bankowy, w czym chętnie pomożemy, zapewniając sprawną i terminową realizację zobowiązań finansowych wspólnoty.