Windykacja wpłat na rzecz wspólnoty

uścisk dłoni z sędziąCzłonkowie wspólnoty mieszkaniowej na mocy ustawy o własności lokali są zobowiązani do ponoszenia kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej, w tym kosztów zarządzania nieruchomością oraz opłat za dostarczanie mediów. Często są jednak sytuacje, kiedy na koncie lokali widnieją znaczne zaległości, co w perspektywie może zagrozić płynności finansowej wspólnoty. Jednym z ważniejszych zadań, stojących przed administratorem jest windykacja należnych wpłat. W ramach zawartej umowy ze wspólnotą podejmujemy się spraw, związanych z odzyskiwaniem należności. Nasi pracownicy posiadają odpowiednie doświadczenie w prowadzeniu spraw tego typu, poczynając od analizy problemów właścicieli lokalu i oceny perspektyw naprawy stanu rzeczy dalej przez wezwania do zapłaty a następnie przygotowanie dokumentów do sądowej windykacji.