Sprawozdawczość do US i GUS

księgowy wypełniający dokumentyWspólnota mieszkaniowa, mimo że nie posiada osobowości prawnej, ma tzw. zdolność do czynności prawnych. To rozwiązanie pozwala jej występować w relacjach z innymi podmiotami na zasadach podobnych do przedsiębiorstw, przez co staje się płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8) od uzyskanych dochodów. Wymaga to precyzyjnej, profesjonalnie prowadzonej ewidencji. W deklaracji powinna wykazać wysokość nadwyżek finansowych, podlegających zwolnieniu od podatku dochodowego, a także wskazać inne dochody własne, które mogą takiemu podatkowi podlegać. Ponadto wspólnoty objęte są obowiązkiem sprawozdawczym dla GUS, a wymagane w ramach tego informacje, określone są w aktualizowanym formularzu dostępnym na stronie urzędu. Jako administracja, zapewnimy Państwu profesjonalną obsługę sprawozdawczości do US i GUS, wykonywaną przez uprawnionych specjalistów.