Przejrzystość rozliczeń wspólnoty

mężczyzna pracujący na laptopieW ramach powierzonych nam obowiązków dbamy o dokładność i przejrzystość rozliczeń. Dotyczy to zarówno przychodów, jak i wydatków, jako że koszty eksploatacyjne wspólnoty mieszkaniowej rozliczane są między wszystkich właścicieli stosownie do posiadanego udziału w nieruchomości wspólnej. Po rozliczeniu roku przedstawiamy sprawozdania, dokumentujące wydatkowanie pieniędzy. W sprawozdaniach uwzględniamy ustalone zaliczki oraz koszty eksploatacji, remontów i mediów.

Kwestie rozliczeń obejmują m.in.:

I. wydatki na remonty i bieżącą konserwację,

  1. opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody (w części dotyczącej nieruchomości wspólnej) oraz opłaty za windy,
  2. ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali,
  3. wydatki na utrzymanie porządku i czystości,

II. wynagrodzenie zarządcy.

Jesteśmy przekonani, że transparentność rozliczania kosztów buduje zaufanie do decyzji zarządu oraz sposobu administrowania, która przekonuje właścicieli lokali o prawidłowości wydatków.