Prowadzenie ksiąg rachunkowych i ewidencji pozaksięgowej

księgowa obliczająca rachunki

Ustawa o własności lokali z 24 czerwca 1994 r. nakłada na wspólnoty obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, wskazując jedynie, że zarząd lub zarządca nieruchomości musi prowadzić ewidencję pozaksięgową finansów związanych z nieruchomością wspólną. Jednak praktyka zarządzania pokazuje, że warto księgę prowadzić na bazie ustawy o rachunkowości, gdyż ułatwia to rozliczenia z właścicielami lokali i zwiększa transparentność finansową.

Wspólnota mieszkaniowa zobowiązana jest przy tym zadbać o uzyskania wiarygodnych danych, związanych z przychodami i kosztami na przestrzeni roku podatkowego. Rozliczenia kosztów zarządu nieruchomością wspólną, przedstawiają wynik rozliczenia z podziałem na wszystkich właścicieli lokali stosownie do posiadanego udziału. 

Prawidłowo prowadzona ewidencja księgowa na koniec roku kalendarzowego przedstawia roczne sprawozdanie finansowe oraz bilans.

Rozpoczynając współpracę, ustalamy prawidłowy bilans otwarcia przez księgowego, posiadającego doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych wspólnot. Zapraszamy – gwarantujemy Państwu prowadzenie księgowości zgodnie z najlepszymi standardami, w tym przechowywanie dokumentacji oraz obsługę płatności podatku CIT-8 poprzez rachunek bankowy.