O firmie Chyła Barbara Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami

teczki z dokumentamiFirma Chyła Barbara Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami, zgodnie z określoną w nazwie specjalizacją, zajmuje się kompleksową obsługą wspólnot mieszkaniowych oraz innych obsługiwanych nieruchomości. Zatrudniam doświadczonych specjalistów, posiadających wymagane kompetencje zawodowe, dzięki czemu możemy zagwarantować wysoki standard zarządzania, profesjonalizm w każdym aspekcie i maksymalne zaangażowanie. Zapewniamy bezproblemowe funkcjonowanie wspólnot mieszkaniowych, oferując im obsługę administracyjną, techniczną oraz obsługę księgowo-bankową.

W zakres świadczonych przez nas usług wchodzą czynności, takie jak obsługa zebrań, prowadzenie ksiąg rachunkowych, rozliczenia kosztów i realizowanie płatności, zlecanie i nadzór nad kontrolami technicznymi oraz okresowymi przeglądami. Realizujemy również remonty zatwierdzone uchwałą ogółu właścicieli lokali, opiniując wybór firmy i nadzorując przebieg prac oraz jakość wykonania, dokonujemy windykacji opłat i podejmujemy się sprawozdawczości do US i GUS.

Nasze atuty to wieloletnie doświadczenie, zaangażowanie i wiedza praktyczna, obejmująca wszystkie aspekty zarządzania budynkami mieszkaniowymi. Dla podniesienia jakości świadczonych usług, monitorujemy przepisy prawne, regulujące rynek zarządzania nieruchomościami. Jesteśmy firmą rzetelną, traktującą swoje obowiązki odpowiedzialnie, a jako profesjonalny zarządca nieruchomości posiadam ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.